‌020 7290 710 asiakaspalvelu@premises.fi

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä kävijä- ja markkinointiseurantaan. Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön. Emme koskaan luovuta mitään tietoja kolmansille osapuolille.
Seuraamme Google Analyticsin avulla kävijätietoja ja analysoimme dataa markkinoinnin seurantaa ja parantamista varten. Analysoitavia tietoja ovat mm. käytetyt sivut, selaintyyppi, kellonaika ja verkkotunnus. Lisätietoja Google Analyticsin evästeistä ja tietosuojasta. 

Evästeet voi estää selaimen asetuksista.

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 22.5.2018 & tarkistettu 22.5.2018

Rekisterinpitäjä

Cremcon Oy

Vantaankoskentie 14, 01670 Vantaa

asiakaspalvelu@premises.fi

Yhteyshenkilö

asiakaspalvelu@premises.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen ja sidosryhmän taltiointiin, ylläpitoon ja käyttöön yrityksen toiminnan edellyttämissä tarpeissa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi (yrityksillä Y-tunnus), osoite, sähköposti ja puhelinyhteys. Tämän lisäksi muistioita, dokumentteja ja liitetiedostoja asiakkaalle tehdyistä töistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkailta itseltään saadut tiedot sekä mahdollisesti julkisista rekistereistä saadut tiedot kuten YTJ.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja. Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13§:n ja 16§:n 3 mom. mukaisesti.

Tietojen siirto EN:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen perusteet

Asiakas- ja sidosryhmärekisteriin pääsy on suojattu yritys- ja käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Rekisteri sijaitsee järjestelmätoimittajan (Melba) suojatulla palvelimella.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa asiakas- ja sidosryhmärekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekistöröidyn kirjallisen pyynnön mukaisesti (henkilölain 291).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekistöröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina. ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26§:ssa. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

tag